Bildiri Gönderim Paneli 2019 / Paper Submıssıon 2019